Szukamy wychowawcy

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Pęcherach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Wychowawca w Domu Dzieci w wymiarze 1 etatu.