Pomoc serwisu

Niniejszy serwis internetowy został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszych stron internetowych. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Aby korzystać ze strony należy dysponować przeglądarką internetową lub alternatywnym oprogramowaniem odczytującym dokumenty HTML, kompatybilnym z technologiami HTML 5.0 lub nowszą i CSS 3.0 lub nowszą, wspomaganymi przez język skryptowy JavaScript. W przypadku komputera typu desktop zalecaną rozdzielczością ekranu jest rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli.

Strona jest możliwa w pełni do obsłużenia wyłącznie za pomocą klawiatury. Mechanizm ten działa w sposób standardowy dla współczesnych przeglądarek internetowych, tzn. nawigacja po kolejnych elementach odbywa się za pomocą klawisza TAB, przewijanie treści klawiszami strzałek, zatwierdzanie akcji elementu klawiszem Enter. Strona nie zawiera żadnych indywidualnych skrótów klawiaturowych, również takich, które mogłyby wchodzić w konflikt ze skrótami klawiatury używanymi przez technologie asystujące osób niepełnosprawnych.

Podczas nawigacji klawiaturą każdy element strony przyjmuje aktywny focus wraz z zaznaczeniem kolorem aktywnego elementu. Odtwarzacze audio i wideo dostępne w serwisie umożliwiają pełną obsługę wyłącznie za pomocą klawiatury, przy użyciu standardowego zestawu komend sterujących.

Strona oferuje ponadto menu szybkiego przechodzenia do treści, tzw. skiplinks, wywoływane klawiszem TAB oraz opis elementów znacznikami programistycznymi dostępnymi dla czytników ekranowych.